Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun

Cáp ngầm DSTA 3+1 lõi đồng - Cadisun

777,518₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP004513

Chính sách bán hàng