Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi
Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi
Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi
Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi
Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi
Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi

Cáp treo chậm cháy XLPE/Fr 4 lõi đồng 0.6/1kV - Cadivi

160,259₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP000080

Chính sách bán hàng