Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 450/750V - Cadivi
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 450/750V - Cadivi
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 450/750V - Cadivi
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 450/750V - Cadivi
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 450/750V - Cadivi

Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 450/750V - Cadivi

6,864₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP000101

Chính sách bán hàng