Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun
Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun

Dây tròn PVC 1 lõi đồng 7 sợi 0/6/1kV Cadisun

18,465₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP000068

Chính sách bán hàng