Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi 450/750V - Sino/Vanlock
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi 450/750V - Sino/Vanlock
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi 450/750V - Sino/Vanlock
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi 450/750V - Sino/Vanlock

Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi 450/750V - Sino/Vanlock

4,500₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP004473

Chính sách bán hàng