Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú
Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú

Dây tròn PVC 1 lõi đồng nhiều sợi - Trần Phú

3,696₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP000239

Chính sách bán hàng