Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock
Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock
Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock
Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock
Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock
Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock

Ổ cắm 16A CN âm trắng có lỗ trống S18A - Sino/Vanlock

49,000₫(cái)
Thương hiệu : Khác
Mã SP : SP002870

Chính sách bán hàng